Logga

Aktuellt


Nu pågår planering av en ny torvbaneträff.

IBF, Industribaneföreningen, och Föreningen Ryttarens torvströfabrik har nu börjat planeringen av nästa års torvbaneträff i helgen 18-20 augusti 2017.

Arbetshelger planeras till 29 april -1maj och 8-9 juli 2017.

Kipploren

Entusiaster med industribanelok.

Nu tar vi Swish.

Inbjudan till Torvbaneträff 2016. (Kipplorentreffen)

Jag deltog våren 2015 i Industribaneföreningens Tysklandsresa. Resan sammanföll med de tyska industribanevännernas Kipplorentreffen. Ett härligt arrangemang på fantastiska torvbanor där resultatet av industribaneentusiasters fantasi och kreativitet och många timmars träget arbete hemma i garagen visades upp. De tyska torvbanorna har verkligen stil!  Pampiga bangårdar och långa banor med rejäl räls. Inte konstigt att man blir imponerad och finner dessa arrangemang väldigt tilltalande.

Vi var flera som inspirerades av detta och resonemanget som följde rörde naturligtvis möjligheten att ordna något liknande på hemmaplan. Eftersom tillgången på lämpliga småbanor av tillräcklig längd i Sverige numera är begränsad så är Ryttaren troligen den enda bana där man utan att korsa trafikerade vägar kan åka några kilometer.

Vi på Ryttaren skulle tycka det vore roligt att ställa vår bana till förfogande om intresse finnes för en liknande träff.

 

Som säkert alla av er vet är Ryttaren en torvbana med de begränsningar det innebär. Spårvidden är 600 mm och banans spårläge är av svensk torvbanestandard. Bärigheten är begränsad till lokvikter av maximalt 1500 kg. Banans längd är 2300 meter.

Jag vill med detta skicka ut frågan om det finns intresse för en träff i all enkelhet den 19-21 augusti 2016.

Eftersom vårt trafiktillstånd för publica tillställningar begränsar antalet ekipage på banan så kommer arrangemanget i så fall att genomföras i form av en medlemsaktivitet. Det krävs alltså ett medlemskap i Föreningen Ryttarens Torvströfabrik för att kunna delta.

Så, ni som har lok och vagnar och är intresserade att testa era fordon på bortaplan, hör av er till mig så får vi se hur stort intresset kan vara.

 

Karl-Hugo Fogelberg

Föreningen Ryttarens Torvströfabrik

khfogelberg@gmail.com

 

Torvens dag den 3 sept 2016

firades på sedvanligt vis med kaffe, hembakat och korv med bröd i strålande väder. Knappt 100 besökare fick se säckpressen i arbete, åka ut till de forna brytningsområdena och testa sina kunskaper i en tipspromenad.

 

 

Sphagnum

I god tid före visningssäsongen blev den andra bansträckan klar, nya fina slipers och nyare räls.

Tack vare bidrag från Stiftelsen Konung Gustaf IV Adolfs fond för svensk kultur har vikunnat byta på en längre sträcka.

Säckarna är till salu: 100 kr styck

Fond

 
Den 16 februari 2013 provkördes den gamla snöplogen på Ryttaren. Se bilder.

Byggnadsminne

Från invigningen den 12 maj 2012

Agneta Kores

Länsöverdirektör Agneta Kores och Carl-Henrik Silow skruvar fast skylten.

Fler bilder

Pressmeddelande 2012-04-03

Byggnadsminnesförklaringen

Byggnadsminnesskriften

   
Levande industriminne
Det finns fortfarande några exemplar av Samuel Karlssons bok Levande industriminnen. Kanske en passande julklapp. Klicka på boken så kommer du till Bokus.com.

Bo Arabäck delar med sig av sina intryck från besöket på Ryttaren den 24 juli 2011.
Detta kan du se här