Färdiga arbeten 1999

Förberedelser inför 1.a visningssäsongen
Första Torvens dag.

Förberedelser inför första allmänna visningen ...
av Ryttaren - Guidade turer
både i fabriken och på mossen