Färdiga arbeten 2000

Reparation av taket på Bläckhornet
Reparation av taket på träullsfabriken
Ny besöksvagn
Lok från Sandhagen
Iordningsställande av vandringsleden
Torvlada uppbyggd efter gamla mått och sätt

Reparerat och omlagt tak  ...
på Bläckhornet ...

Reparation av taket ...
på "Träullen"

Ny besöksvagn ...
har kommit till Ryttaren. Den är också handikappanpassad (tar 1 rullstol)

Lok från Sandhagen
(Blå loket)

Vandringsleden ...
har iordningsställts

Vandringsleden ...
har fått fin uppskyltning

Torvladan.
Ytterligare ett renoveringsobjekt är färdigt. Det rötskadade virket i torvladan är nu utbytt.

En torvlada ...
har byggts upp enligt gammalt sätt och gamla mått