Färdiga arbeten 2001

Reparation av rampen
Reparation av smedjan tak och väggar
Syll och brädfordring fabriken

Reparation av rampen ...

Reparation av smedjan ...
tak och väggar

Syll och brädfordring av fabriken ...
har färdigställts.