Färdiga arbeten 2002

Iordningställande av verkstad och spår över vägen
Sågen
Torvbärgning Sandhagen
Dikesrensning

Rälsen läggs över vägen....

Nu är torvbanan förbunden med vår verkstad ! Lördagen den 4 oktober 2002 samlades arbetslaget för att lägga ned räls över vägen.

En 7 meters vägsektion med dimensionen
10 kg/m lades på sliprar av kärnek. Vägsektionen kommer från Bottnaryds torvindustri och har tidigare legat över vägen Bottnaryd-Löckna. Sliprarna är inköpta från Lövsågen i Karlsborg. Klockan 17,30 kröntes den historiska händelsen när Harteliusloket som första fordon passerade över vägen. Ett ögonblick av nästan religiös karaktär

Revision av verkstadens elinstallationer.

Ryttarens eminente elektriker Lars Jansson har färdigställt revisionen av verkstadens elinstallationer.

Iordningställande av sågen ...

Torvbärgning på Sandhagen

Dikesrensningen

Området utefter banan norr om matsalen är nu dränerat och en ny vägtrumma är nedlagd under vägen mellan lokstallet och matsalen