Färdiga arbeten 2004

Lok från Sejle Myr
Nytt spår efter lokstall
Upprustning av banan
Årets industriminne
Samuel Karlsson på besök

Nu finns åter ett EWL lok på Ryttaren.

Under 2003 sålde Sune Persson, Kärraboda sitt företag, AB Sejle Myr, till holländska Uni-Torv AB. Intransporten av torv med järnväg från mossen upphörde då och ersattes med traktortransport. Föreningen erbjöds då att ta hand om ett av loken, EWL 175/1943.
Ett systerlok, EWL 169/1942, har tidigare funnits på Ryttaren

Den 6 maj 2004 hämtades loket med lastbil.Sebastian Nord på PR- Slamsugning i Falköping var oss behjälplig med transporten.

Föreningen riktar ett stort tack till
Uni-Torv AB för gåvan.

Sidans topp

 

Rälsbyte

Ytterligare ett avsnitt där torvbanan hade 5-kilosräls har bytts ut mot räls med vikten 7 kg/meter.

Det är kurvan efter första växeln som fått en ansiktslyftning.

Sidans topp

Upprustning av banan ....

Ca 100 meter av första raksträckan mot mossen var i dåligt skick och rustades upp under våren. Ca 40 meter närmast fabriken har lagts ut tidigare. Den resterande delen lades ut under senare delen av april.

Revision av spåret efter lokstallet

Foto mot öster. Närmast efter växeln ses det nylagda spåret.

Sidans topp

Årets industriminne ...

Läs mer.

Sidans topp

Samuel Karlsson på besök.

Den 15 maj hade vi besök av Samuel Karlsson. Samuel är journalist och författare och höll just då på med färdigställandet av en bok som beskriver de 10 svenska industriminnen som fått utmärkelsen "Årets industriminne". Boken beräknades komma ut hösten 2005.

Sidans topp