Färdiga arbeten 2005

Vägövergång skogsvägen
Diggern
Maskinhusets skorsten
Manskapsvagnen

Vägövergången vid skogsvägskorsningen ...
har tagit en del stryk av tunga transporter under åren.

En upprustning har länge varit aktuell. I söndags (5/6 2005) blev det så äntligen av. En 7-meters färdig vägsektion lades på plats på ett underlag av eksliper. Vägsektionen kommer ursprungligen från Uni-Torvs anläggning i Bottnaryd och sliprarna från Lövsågen i Karlsborg

Sidans topp

Digger - 50
landar på Ryttaren ...

Sidans topp

Reparationsarbete av skorstenen .

Efter mycket om och men kom vi så igång  med att mura upp Ryttarens skorsten en liten bit. När Aktiebolaget Ryttarens Torvströfabrik byggdes 1906 fanns ingen elektrisk ström dragen till Ryttaren. Den blev inte dragen dit förrän 1919. Den ångmaskin som man var hänvisad att använda för att driva fabrikens maskiner togs då bort. Ångmaskinen, av typ MSA tillverkad av Munktells Mekaniska Verkstads AB i Eskilstuna, placerades i maskinhuset.

Här ses den färdiga skorstenen.

Sidans topp

Manskapsvagnen tillbaka på Ryttaren ....
Manskapsvagnen är en rekonstruktion av den vagn som fanns på Ryttaren fram till mitten av 1990-talet. Vissa delar gick att återanvända, bl. a. hjulaxlarna, delar av underredet, vissa beslag, fönsterbågen och kaminen inne i vagnen. Övrigt fick nytillverkas med utgångspunkt från de kvarvarande resterna av vagnen och ett fotografi från 1993. Virket är sågat på Fräckesta såg i Undenäs, Karlsborgs kommun. Projektet är finansierat av de bidrag till arbetslivsmuseer som årligen kan sökas av Riksantikvarieämbetet.

Vagnen byggdes på en verkstad i Forsvik. Här lastas vagnen för transport till Ryttaren.

Vagnen lastas av vid Ryttaren.

Idel glada miner när vagnen äntligen kommit tillbaka till spåret på Ryttaren.

Provkörningen gick galant så nu är det bara att börja använda vagnen vid våra arbetsdagar på Ryttaren. 

Sidans topp