Färdiga arbeten 2007

Oljeboden är nu färdigrenoverad
Årets etapp av bjälklaget i Bläckhornet är färdigt
Torv hämtas hem från Sandhagsmossen

Den färdigrenoverade ...
oljeboden

Här kan man se hur oljeboden förvandlas till en riktigt fin liten byggnad ....
Många arbetstimmar har lagts ner av entusiastiska föreningsmedlemmar.

Oljefaten har fått flytta tillbaka igen till den plats de alltid haft men
där är nu reparerat och snyggt

Sidans topp
Bläckhornet

Årets etapp av renoveringsarbetet på Bläckhornet är färdigt ...
Nu har årets etapp av renoveringsarbetet av fd arbetarbostaden Bläckhornet färdigställts.
En angripen trossbotten har rivits upp och ersatts med ny.
Stuerts Bygg åtog sig det arbetet och nu har de alltså färdigställt det.

Så här eländigt såg det ut under golvet ...

.... ett omfattande arbete väntade

... så här långt har man nu kommit och årets etapp i renoveringsarbete är
alltså färdigt i samtliga rum på bottenvåningen

Genuint 1950-tal ...

i ett av köken
på bottenvåningen.

Sidans topp
Inkörning av torv
År 2003 bärgade ett arbetslag från Ryttaren den sista blocktorven på Sandhagsmossen i Hasselfors. Torven har sedan stått kvar i vagnarna vid Sandhagen.

I lördags, den 20 oktober 2007, hämtade vi hem både torv och vagnar till Ryttaren. Vagnarna vinschades upp och torven tippades i torvladan.

När vi ändå hade våra gamla torvvagnar nedvinschade så passade vi på att roa oss lite även med dem.
Sidans topp