logga

Arbeten 2009

 
lok
lok

Provkörning  .....
på den del av banan som vi inte normalt trafikerar
men som
kommer att bli en del av det eventuella
byggnadsminnet som är på gång för Ryttarens del.

lok3
lok

Banan går över mossmark och genom glesbevuxen skog.
Det finns tre broar i varierande storlekar. Banan slutar idag
i princip i en granhäck och efter detta fortsätter den i
ca en
kilometer men banan är fortsättningsvis i så dåligt
och överväxt skick att den inte kan trafikeras.

lok
lok

Här har vi vissa problem med att ta oss fram.
Spårvidden är inte längre vad den har varit !!!

lok
lok

Det nya uppställningsspåret ...
På grund av att vi nu har fått en del vagnar från bland annat
Sandhagsmossen, så är det brist på uppställningspår vid
fabriken. Ute på mossarna finns en del banvallar kvar som
vi nu kan använda att bygga tillfälliga spår på.
Bilderna
visar spåret mot Eklundmossen. Det ursprungliga spåret
kan skymtas vid sidan om det nya spåret. Vi ser också
Ryttarens manskapsvagn och passagerarvagnen från Sandhagen.