logga

Arbetsdagar 2012

Arbetsdagar 2013

Lördagen den 24 mars, kl 09.00

Lördagen den 19 januari (komb styrelsemöte)

Lördagen den 31 mars, kl 09.00

Lördagen den 27 april, kl 09.00

Lördagen den 30 juni, kl 09.00

Lördagen den 11 maj, kl 09.00

Lördagen den 10 juli. kl 09.00

Lördagen den 18 maj, kl 09.00

Lördagen den 15 sept kl 09.00

Lördagen den 14 sept kl 09.00
Slipersbyte, snickeri och måleri av virkesintaget.
Lunch kl 12.00

Lördagen den 27 okt kl 09.00

Lördagen den 5 okt kl 09.00

Lördagen den 10 nov kl 09.00

 

Lördagen den 24 nov kl. 09.00

 

Arbetsdagar 2014

Arbetsdagar 2015

Lördagen den 26 april kl 09.00

Lördagen den 25 april kl 09.00, styrelsemöte kl 14.00

Lördagen och söndagen 17, 18 maj kl 09.00

Lördagen den 9 maj kl 09.00

Lördagen den 24 maj kl 09.00

Lördagen den 23 maj kl 09.00

26 och  27 juni? Kontakta Karl-Hugo för besked

Lördagen den 6 juni kl 09.00, Styrelsemöte kl 13.00

Lördagen den 27 sept kl 09.00

Söndagen den 21 juni kl 09.00

Lördagen den 11 oktober kl 09.00

Lördagen den 27 juni kl 09.00

Lördagen den 25 oktober kl 09.00

Lördagen den 3 okt kl 09.00

 

Lördagen den 24 okt kl 09.00, lunch kl 13.00, därefter styrelsemöte

 

Lördagen den 21 novemeber kl 09.00

Arbetsdagar 2016

Arbetsdagar 2017

Lördagen den 2 april kl 9.00, städdag Bläckhornet, Styrelsemöte kl 13.00

Lördagen den 17 juni kl 10.00

Lördagen den 30 april kl 9.00

Lördagen den 8 juli kl 10.00

Lördagen den 14 majl kl 9.00

Söndagen den 9 juli kl 10.00

Lördagen den 28 majl kl 9.00

Söndagen den 29 okt kl 10.00 - 14.00. Arkivarbete i Bläckhornet

Lördagen den 11 juni kl 9.00

Lördagen den 11 nov kl 10.00 - 14.00

Arbetsdagar 2018

 
Lördagen den 7 april  
21-22 april tillsammans med Industribaneföreningen  
7-8 juli tillsammans med Industribaneföreningen