Årets Industriminne 2004

Ryttarens torvströfabrik har fått den fina utmärkelsen ”Årets Industriminne 2004”. Utdelare är Svenska Industriminnesföreningen. Den 26 september delades priset ut av Västra Götalands landshövding Göte Bernhardsson. Priset började delas ut 1995 och de industriminnen som tidigare fått priset är bland annat Repslagarmuseet i Bohuslän, Radiostationen Grimeton i Halland, Ebbamåla bruk i Blekinge m.fl. Ryttarens torvströfabrik blir det 10:e industriminnet som får priset. (Se alla pristagare)

I sin motivering skriver industriminnesföreningen att:

”Ryttarens torvströfabrik anlades 1906 och har kontinuerligt utnyttjas för industriellt bruk ända in på 1990-talet. Anläggningen speglar på ett pedagogiskt sätt en intressant del av den industriella utvecklingen på Sveriges landsbygd. En intressant och värdefull industrihistorisk miljö där natur, kultur och teknikhistoriska  upplevelser förenas.

Anläggningen omfattar fabrik, torvmosse och en smalspårig industribana med lok och vagnar som förbinder fabrik och torvmosse. Denna helhet i kombination med att maskiner och spårväg är i körbart skick ger anläggningen stora upplevelsevärden där tillverkning och teknik illustrerats  på ett lättillgängligt sätt.

Torvströtillverkningen är en bransch som fått lite uppmärksamhet i arbetet med det industriella kulturarvet, men Ryttarens torvströfabrik innebär att denna del av vår industrihistoria bevaras och berättas.

Föreningen Ryttarens Torvströfabrik arbetar med att bevara, förvalta, tillgängliggöra, marknadsföra och utveckla denna industrihistoriska miljö med stort engagemang och mycket ideellt arbete. Detta tillför anläggningen betydande värden som lokal förankring och delaktighet.”

Styrelsen för Föreningen Ryttarens Torvströfabrik och dess medlemmar känner sig mycket hedrade av att fått priset Årets Industriminne 2004. Vi kan nu stärkta gå vidare i arbetet med att bygga upp och dokumentera Ryttarens torvströfabrik som det enda torvströmuseet i Sverige.

En viktig del i återuppbyggnaden av Ryttarens torvströfabrik är de bidrag som föreningen tacksamt tar emot av Länsstyrelsen  i Västra Götaland, Riksantikvarieämbetet, Falköpings kommun, torvbranschen, stiftelser och sponsorer.  

 

Årets Industriminne 1995 - 2010...


1995: Älvängens Repslageri, Västra Götalands län,     www.repslagarbanan.se

1996: Ebbamåla bruk, Blekinge län,     www.ebbamalabruk.se

1997: Grimetons radiostation, Hallands län,     www.grimetonradio.se

1998: Borns Bryggeri, Gävleborgs län,     www.borns.se

1999: Oljeöns oljeraffinaderi, Västmanlands län,     www.ekomuseum.se/besoksmal/oljeon.html

2000: Bältarbo tegelbruk, Dalarnas län,     www.bältarbotegelbruk.se

2001: Hovermo gårdsmuseum, Jämtlands län,     www.infodirekt.se/item/227848

2002: Kyrkeby gårdsbränneri, Kalmar län,     www.emmaboda.se/For-turister/Gora/Besoksmal/Kyrkeby-Branneri

2003: Kalklinbanan Forsby-Köping, Södermanlands län,     www.kalklinbanan.dinstudio.se

2004: Ryttarens torvströfabrik, Västra Götalands län

2005: Hylténs metallvarufabrik, Jönköpings län,     www.industrimuseum.gnosjo.se

2006: CTH fabriksmuseum i Borlänge, Dalarnas län,     www.cth-hattfabriken.se

2007: Drängsmarks ångsåg, Västerbottens län,     www.drangsmark.se

2008: Forsviks bruk, Västra Götalands län,     www.forsviksbruk.se

2009: Porjus kraftverk, Norrbottens län,   www.vattenfall.se/sv/porjus.htm

2010: Stripa gruva, Örebro län,      www.stripa.se