Fabriken

Verkstaden

Sågverket

Bläckhornet

Gamla förmansbostaden

Fabriken förr och nu

Detta är fabriken från åren 1906 - 1934
Ryttarens lastplats öppnades 1 oktober 1906.

Vintern 1908

Interiörbild från fabriken 1908.

Bilden visar arbetet vid de två balpressarna tillverkade av
Lyckeby Gjuteri och Mek. Verkstad.

Ryttarefabriken  med hållplatskuren mellan spåren. Bilden är tagen någon gång mellan 1936 - 1947

Fabrikens utformning mellan åren
1934 - 1946  

Fabriken som den såg ut år 1934 - 1946

Nuvarande fabriksbyggnad är uppförd 1947. Fabriken har rustats upp utvändigt 2003 - 2005. Bl a har byggnaden målats och de flesta fönster renoverats.

Foto från norr på balmagasinet.
Stambanan går till höger utanför bilden.

Fabriken  i april 2005

 

Här ser man den nyrenoverade
rampen med sågen i bakgrunden

Foto från den plats där förmansbostaden en gång låg. Bakom träullsfabriken kommer ett godståg i riktning mot Nässjö. Notera den höga ventilen och de olika takfallen som finns på träullsfabriken. I bakgrunden syns presshuset på torvströfabriken

Upp

Verkstaden

Verkstaden ...


Under år 2002 har en verkstadslokal ställts i ordning för att möjliggöra underhåll av lok och vagnar. Det är en del av den f.d. träullsfabriken som har tagits i anspråk för detta ändamål. Ett stickspår har byggts över vägen in till denna   verkstadslokal.

Verkstadsexteriör

 

Upp

Sågverket

 

För några år sedan kunde ytterligare en verksamhet på Ryttaren tas i bruk. Sågen har åter satts i drift under benäget bistånd av bl a sågverkskunnige Göte Andersson från Folkabo.

Till många torvfabriker som uppfördes runt sekelskiftet 1900 hörde en mindre såg. På denna såg sågades ribben till ramarna som tillsammans med den glödgade ståltråden höll ihop torvströbalarna.

För att utnyttja maskinerna utfördes även lönesågning, dvs skogsägare och andra i trakten kunde få sitt timmer sågat på fabrikens såg. För Ryttarens del utnyttjade bl a SJ detta till att såga slipers. Med sågen fanns också möjligheten att såga virke till uppförande av nya byggnader eller till underhåll av befintliga byggnader. Spånet kunde hämtas av traktens bönder.

 

Ursprungligen var sågen placerad på maskinhusets södra fasad men efter branden nyårsnatten 1946-47 flyttades sågen till sin nuvarande plats norr om fabriken.

 

 

 

 

Upp

Bläckhornet

 

Byggnaden är uppförd 1914 och bestod då av fyra lägenheter. Den var bebodd till mitten av 1980-talet.

Idag är taket renoverat med bidrag från bl. a Länsstyrelsen Västra Götaland och inom en snar framtid hoppas vi kunna använda Bläckhornet till bl. a föreningslokal med övernattningsmöjligheter.

Bilderna visar den gamla arbetarbostaden Bläckhornet, vedboden, gamla arbetarmatsalen och en fin gammal jordkällare.

(Den nedersta bilden)
Här planteras ett vårdträd som var en gåva av Falköping.nu vid firandet av Årets Industriminne 2004.

Text: Hans Hellman

Upp

Gamla förmansbostaden

 

Gamla förmansbostaden var belägen strax söder om fabriken. Flygfotot är taget 1980.
Huset förstördes tyvärr vid en brand 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

Upp