Färdiga arbeten på Ryttaren 2008

Lokstallet färdigställdes helt den 18 oktober 2008 ... (foto Carl-Henrik Silow)

Renovering av Lokstallet har påbörjats ...

Denna säregna byggnad har under
årens lopp anpassats efter de lok
som rullat på Ryttaren.

Här har man gått loss med sågen på överstycket när loken har varierat i höjd.
Till höger på bild ses en av Ryttarens
mer aktiva med en klädsam lutning på huvudet passera dörröppningen.