Logga
   
 

Calle Silow och Jan-Erik Helander har byggt en specialvagn för att kunna bärga AGV loket om det skulle få motorhaveri ute på banan. Det går inte att rulla loket eftersom hjulen låser sig.

Vagnen har beteckningen Silvercombon eftersom den också ska kunna användas för att lyfta urspårade vagnar o dyl upp på spåret igen.

Här visas kortfattat hur vagnen är tänkt att användas för bärgning av AGV loket.

 

Det är många år sedan den gamla snöplogen från 40-talet fick göra tjänst. En lördag i februari 2013 beslöt vi att ta ut den på spåren. Trots att snön var tung så gick det efter några urspårningar och två lok.

Nu är alla loken ute ( AGV-, Hartelius-, Nora- och EWLloken) för en tur ut på mossen.

Nu är det Nora- och EWL loken som körs ut för att ansluta till de övriga loken.

Idag ska alla loken ut ur lokstallet för att sedan köras ut på mossen. Först ut är AGV- och Hartelius- loket.

 

Broaryd, Haghults Torvströfabrik, 60-tal

En film som bl a visar hur man skar torv på 60-talet. Så gick det till på Ryttaren också.

Filmen börjar med lite dressiner och själva brytningen börjar ung 2 minuter in.