logga

Iordningställandet inför Torvens Dag 2010 ...

Inför Torvens Dag brukar man samlas för att gå igenom alla skrymslen och vrår så att arrangemanget skall bli så bra som möjligt. Det finns alltid något att rätta till eller förbättra på ett sånt här ställe men alla som flitigt åker på Arbetsdagarna och hjälper till vet att de timmar de lägger ner ger mångfalt igen i form av gemenskap och glädje.

Vår ordförande Karl-Hugo Fogelberg och Bert Svensson
tar sig en stund på bänken ...

Underhåll av gräsklippare ...

Bert Svensson ser till att gräset efter spåret kommer bort ...

Mikael Jonsson ser till att tekniska detaljer fungerar ...

... dags att dra i startsnöret ...

Bengt Gustavsson ser till att bensin fylls på ...

Bara att sätta igång ...

Med rätt aggregat på röjsågen så fungerar det som en trimmer ...

Bengt Gustavsson kör så det ryker ...

Här prövar man om pressen fungerar ....

Dubbelkontroll ???

Jan-Erik Helander och Mikael Jonsson ...

Som synes går det åt en del mannar för att gräset skall vara klippt ...

Jan Elfsberg ser till att borden i Luffarfiket blir rena ...

Bert Svensson ser ut att må alldeles prima av medhavd matsäck ...

Ja, så här kan det se ut på Ryttaren när mansfolket träffas och förenar nytta med stort nöje !!!