Öppettider

Här finns vi

Ryttaren ligger alldeles i kanten av det sydsvenska höglandet och gränsande till det stora slättlandskapet Falbygden, där staden Falköping ligger i centrum.

Falbygden är botaniskt ett mycket intressant område, och i den kalkrika jorden trivs många rara växter. Här kan man bland annat se Fjädergräs (stipa pennata),
Drakblomma, Trollsmultron, Kung Karls spira mfl.

Mellan Falköping och Ulricehamn finns många spännande platser att besöka, samlade under: "Ekomuseet Falbygden - Ätradalen, en jordbruksbygd under mer än 6000 år".

Våra koordinater är

N 58.02140 E 13.73660

0705163039
(Ordförande)
0702 360584
Föreningen Ryttarens Torvströfabrik
Styrelsen


070-3634363
(Kassör)
0515-765 020
070-293 95 34

0505 - 41 415
0709 883698

0515- 765 035

0515-124 86
072-5295825

 

Vem kan tänkas ha broderat denna bonad? En glad och stödjande hustru? En uttjatad och besviken hustru?

 

Bli medlem i föreningen Du också ...

Att vara medlem i
Föreningen Ryttarens torvströfabrik
är ingen kostsam historia ...
men är av stort värde för föreningen.

Enskild person  100 kronor / år
Familj  200 kronor / år

Bg. 52 53 - 5416
.... så varför tveka ???

 

 

 

remsa