Logga
 
Karta 1955

Karta från 1955.
Fabriken syns till vänster i bilden. Dåvarande spår ut mot mossarna är inritade. Äldre spår syns som ljusa linjer. De ljusa prickarna är lador som syns tydligt.

Flygfoto

Flygfoto från 1998.
Fabriken ligger i nedre i vänstra hörnet. Rester efter torvladorna syns som små kullar. Man kan också urskilja spårens sträckning.

Tillbaka