Kipp(torf)loren 18-20/8 2017

Även i år ställde Ryttarens  Torvströfabrik torvbanan till förfogande för dem som skulle tycka det vore roligt att ta sitt lok på släpkärran och komma och testa spåren på Ryttaren. Tillsammans med Industribaneföreningen arrangerade vi återigen en lokträff i augusti.

 

 

Efter att ha röjt upp ytterligare 400 meter av den gamla torvbanan så är körsträckan nu nästan 3 kilometer.

Arrangemanget genomfördes precis som förra året som en medlemsaktivitet. Det blev många nya medlemmar och en hel del människor kom för att titta på lördag förmiddag.

Vi vill tacka alla deltagare för en verkligt lyckad helg!

Karl-Hugo Fogelberg 
Föreningen Ryttarens Torvströfabrik
khfogelberg@gmail.com 

Magnus Lindelöf
Industribaneföreningen
magnus@askastation.se

Kipplorenträff 19-21/8 2016

Så fantastiskt det blev!

En helt fantastisk helg med glada och entusiastiska deltagare och besökare från när och fjärran!
Ett varmt tack till er alla som gjorde denna helg så lyckad! Vi hoppas att upprepa träffen nästa sommar.

What a delightful weekend! We would like to thank you all, you made this meeting possible.
Hope to see you next summer.

kip

En del lok kom redan på fredagen

kipp

hela vägen från Tyskland.

Inte så svårt att lasta av.

Det här loket har gått på Ryttaren men då i en helt annan färg.

Batteridrivet!

På väg ut på mossen med paus vid det sk luffarhotellet.

Härlig samling!

Ny vändplats!

Unga deltagare med lämpliga lok.

Tack och adjö!