Inbjudan till Kipp(torf)loren 18-20/8 2017

Även i år ställer Ryttarens Torvströfabrik torvbanan till förfogande för dem som skulle tycka det vore roligt att ta sitt lok på släpkärran och komma och testa spåren på Ryttaren. Tillsammans med Industribaneföreningen arrangerar vi återigen en lokträff i augusti.

Vi håller nu på att röja upp ytterligare 400 meter av den gamla torvbanan så att körsträckan kommer att bli nästan 3 kilometer.
Som säkert alla av er vet är Ryttaren en torvbana med de begränsningar det innebär. Spårvidden är 600 mm och banans spårläge är av svensk torvbanestandard. Bärigheten är begränsad till lokvikter av maximalt 1500 kg.

Arrangemanget kommer precis som förra året att genomföras i form av en medlemsaktivitet. Det krävs alltså ett medlemskap i Föreningen Ryttarens Torvströfabrik för att kunna delta.
Så, ni som har lok och vagnar och är intresserade att testa era fordon på bortaplan, hör av er till oss.

Karl-Hugo Fogelberg 
Föreningen Ryttarens Torvströfabrik khfogelberg@gmail.com 

Magnus Lindelöf
Industribaneföreningen
magnus@askastation.se

Program Kipplorentreff på Ryttaren 2017

Lördag är huvuddag. Det är då det mesta sker. Men vi finns på plats redan på fredag för dem som reser långt och vill komma tidigare.

Fredag 18/8:
Vi finns på plats från kl. 14.00 för anmälan och information.

Fri körning för dem som vill ta en tur ut på banan.

Lördag 19/8:
09.00 – 10.00 Anmälan och information.

10.00 Uppställning inför lokparaden.
Kaffeservering. Allmänheten har möjlighet att komma och titta på lok och vagnar.

12.00 Lokparad ut på mossen.
Lunch vid banans ändpunkt. Lunchen blir knytkalas med egen matsäck.

14.00 Återkomst till Ryttaren.
Guidning i fabriken.

15.00 Kaffe. Ryttaren bjuder på kaffe.
Därefter fri körning för den som vill köra en tur till.

Ca. 18.00 och framåt: Grillkväll. Ta med er vad ni vill grilla. Grillar finns!

Söndag 20/8:
Från kl. 10.00 Fri körning

14.00 Avslutning. Då stänger vi banan.

Kipplorenträff 19-21/8 2016

Så fantastiskt det blev!

Fredag 19/8
Vi finns på plats från kl. 14.00 för anmälan och information
Fri körning för dem som vill ta en tur på mossen.

Friday
From 14.00  Registration and information
Try out the railway

Lördag 20/8
09.00 - 10.00 Anmälan och information
10.00 Uppställning inför lokparaden
10.30 Lokparad ut på mossen. Lunch vid banans ändpunkt. Lunchen blir knytkalas med egen matsäck.
13.00 Återkomst till Ryttaren. Guidning i fabriken.
14.00 Kaffe. Ryttaren bjuder.
14.30 Lokpulling. Vem har starkaste loket?
Därefter fri körning för den som vill köra en tur till.
Ca kl 17.00 och framåt grillkväll. Ta med er vad ni vill grilla. Grillar finns!

Saturday
09.00 - 10.00 Registration and information
10.00 Preparation for the parade of the engines
10.30 Parade of engines. Lunch at the end of the railway track. Bring your own lunch and share.
13.00 Back to Ryttaren, a tour around the factory.
14.00 Coffee break, our treat.
14.30 "Engine pulling" Which engine is the strongest?
Another tour for those who would like to.
From 17.00 onwards, barbecue evening. Bring what you would like to grill. There are barbercue grills to borrow.

Söndag 21/8
Från kl 10.00 Fri körning för den som vill.
14.00 Avslutning. Då stänger vi banan

Sunday
From 10.00 onwards, free use of the railway track.
14.00 We close the track and say goodbye

En helt fantastisk helg med glada och entusiastiska deltagare och besökare från när och fjärran!
Ett varmt tack till er alla som gjorde denna helg så lyckad! Vi hoppas att upprepa träffen nästa sommar.

What a delightful weekend! We would like to thank you all, you made this meeting possible.
Hope to see you next summer.

kip

En del lok kom redan på fredagen

kipp

hela vägen från Tyskland.

Inte så svårt att lasta av.

Det här loket har gått på Ryttaren men då i en helt annan färg.

Batteridrivet!

På väg ut på mossen med paus vid det sk luffarhotellet.

Härlig samling!

Ny vändplats!

Unga deltagare med lämpliga lok.

Tack och adjö!