logga

Länkar

Frövi Maskin - och Bruksbanemuseum

Fågelvägen  

Grimstorp

Hasselfors Garden

IPS International Peat Society

Länken går till den kulturella delen av IPS hemsida där Reidar Pettersson under rubriken "Chapter/Books" publicerat lite material på svenska.
Under rubriken "Museums" finns många härliga utflyktsmål för den som har tid.

Industrial Narrow Gauge Railways

Industribaneföreningen (IBF)

Industribaneföreningens officiella inform

Kulturvägen Ekomuseum, Västra Götaland

Nättidningen Svensk historia

Nättidningen Svensk Historia är en nyhetstidning om svensk historia.Tidningen innehåller nyheter, aktuell forskning, ny litteratur, museiutställningar och debatt samt en stor samling historiska länkar. Svensk Historia, som får 34 000 besök per månad, uppdateras 4-5 gånger i veckan.

Närsens-Gråntjärns Järnväg

"Intressant hobbybana i Dalarna driven av aktiva entusiaster."

Smalsporede industribanelokomotiver

SPNJ   Skogsmarks Putte Nutte Järnväg

Härligt järnvägsbygge skapat av kreativa entusiaster

Svenarums Torvprodukter AB

"För all jordförbättring"

Svenska industriminnesföreningen

Svenska industriminnesföreningen (SIM) har sedan starten 1989 arbetat för att främja intresset för industrihistoria och industri-minnesvård. Medlemmarna i SIM återfinns över hela landet, inom många olika yrken och med skilda specialintressen.  

Svensk Torv

Torvproducenterna är en sammanslutning av företag inom torvbranschen. På dess hemsida
finns aktuella artiklar om torv, både vad gäller växttorv och energitorv.

Sveriges Geologiska undersökning (SGU)

För den som vill fördjupa sina kunskaper om torv

TorvForsk

Stiftelsen Svensk Torvforskning (SST) är en allmännyttig, nordisk forskningsstiftelse
som bildades 1983 av representanter för torvnäringen. Den övergripande målsättningen
är att - genom tillämpad forskning och utveckling - främja produktionen och utnyttjandet
av torv. Härvid eftersträvas en praktisk tillämpning av resultaten.

Stiftelsen har till uppgift att initiera, planera, genomföra samt utvärdera forskning och
utvecklingsinsatser av betydelse för torvbranschen.

SST:s nationella och internationella kontaktnät inom forskning och utveckling är här en viktig förutsättning.

Torvportalen

är skapad av några av södra Sveriges främsta torvproducenter för att sprida mer kunskap
om torv, torvsubstrat och torvströ.

Vagnshistoriska museet  

Bränntorvsbrytningen på Landtmossen:
Utställning med lok och torvmaskiner samt
modell av anläggningen. Stor samling exklusiva åkvagnar.

Vapo Torvmuseum

Våler torvdriftsmuseum

Myhre torvströfabrikk