Logga

Ljunghemsmossen

Mossen ligger ca 4,5 km från fabriken. Den exploaterades mellan åren 1951 och 1994. Därefter lönade det sig inte längre att bryta torv där.
Skurna torvstycken på tork
 

Vagnarna är klara för hemtransport av de torra torvorna.

Det sk Harteliusloket byggdes just med tanke på den långa transporten från mossen till fabriken. Det tog ca en timme och de andra ackumulatorloken hade inte den räckvidden. Batteriet räckte inte. Harteliusloket är ett besninelektriskt lok.

Varje vagn rymde ca 6-7 kubikmeter torv, vilket vägde ca 6-700 kg. Med vagnen blev det ca 1 ton.
Det lilla loket drog vagnar från mossen fram till 1996 då rälsen delvis revs upp i samband med att man lade ner verksamheten på Ljunghem.