logga

Öppettider säsongen 2020

 
11-12 juli
En daglig visning kl 15.00, kaffeservering
18-19 juli
"
25-26 juli
"
1-2 augusti
"

Torvens dag
5 september

kl 10.00 - 16.00
Övriga tider enligt överenskommelse.
Tillgänglighet. Vi har möjlighet att ta med en rullstol på tåget när vi åker ut på mossen. In i fabriken finns ingen möjlighet att ta sig med rullstol på grund av en del trappor. Det finns fast monterade handledare i trapporna för att underlätta för våra besökare. Fabriksområdet är tillgängligt för alla. Våra toaletter består av två torrdass av gammal hederlig typ med de begränsningar detta innebär. Vill ni veta mer så ring något av de telefonnummer ni finner till höger på sidan.

Välkommen till denna annorlunda men
fantastiska miljö ...

Väl mött på Ryttaren säsongen 2020!

 

Visning utöver ordinarie öppettider:
Grupper, skolklasser, turistbussresor, med flera, kan boka visning via vår kontakt.
Grupper om 2 till 10 personer 1000 kronor

Telefonnummer vid kontakt är :
 mobiltelefon: 070-516 30 39  eller 070-23 60 584

Mail

Föreningen Ryttarens torvströfabrik
  c/o Karl-Hugo Fogelberg
Yllestad Källeryd 2, 521 95 Kättilstorp

- - - - - - - -

Entréavgift

Vuxna 100 kronor
Barn gratis (under 15 år)

I avgiften ingår guidning i fabriken samt resa på den smalspåriga järnvägen ut till den forna torvtäkten.

Vi tar kontant betalning eller Swish