Besök på Pindstrup Mosebrugs gamla fabrik i Stenevad på Jylland  april 2010