logga

 vastgot

 

  PRESSMEDDELANDE

2012-04-03

Ryttarens torvströfabrik
blir byggnadsminne

Kontaktperson:

Eva Björkman

antikvarie

031-60 53 83

0701-80 53 83

eva.bjorkman@lansstyrelsen.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressansvarig:

Anita Nilsson

031-60 51 18

0736-60 51 18

anita.nilsson@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

 

Ryttarens torvströfabrik i den södra delen av Falköpings kommun ska nu skyddas som byggnadsminne. Skyddet omfattar både själva fabriksanläggningen och den drygt tre kilometer långa torvbanan ut på mossen.

Tillverkningen av torvströ vid Ryttaren startade 1906 och var då en av landets över 100 torvströfabriker. Torvströ användes för att ta tillvara gödsel och även latrin, och var ett sätt att producera inhemsk gödsel i stället för att importera konstgödning. Tillverkningen skulle bidra till samhällets ekonomi genom att ge arbetstillfällen och därmed motverka emigrationen. Samtidigt skulle det lösa miljöproblemet med latrinerna i de växande städerna.

Fabriken består av flera förhållandevis stora och enkla byggnader, som inrymmer lokaler och utrustning för tillverkning av torvströ. De nuvarande fabriksbyggnaderna uppfördes efter en omfattande brand 1947. Dessutom finns en arbetarbostad och flera andra byggnader som såg och lokstall. Torvbanans spår sträcker sig delvis genom Mullsjö kommun, och därför har länsstyrelserna i Västra Götalands och Jönköpings län fattat ett gemensamt beslut om byggnadsminnesförklaring.

Verksamheten vid Ryttaren drivs sedan 1999 ideellt av Föreningen Ryttarens Torvströfabrik som svarar för visningar och turer med lok och vagnar ut på mossen.

Det nya byggnadsminnet kommer att invigas lördagen den 12 maj av länsöverdirektör Agneta Kores.

Läs mer om Ryttarens torvströfabrik på www.ryttaren.nu