nylogga

Kom och upplev hela 1900-talets torvströproduktion i autentisk fabriksmiljö

... en upplevelse för alla sinnen.

Ryttarens torvströfabrik är en väl sammanhållen verksamhetsmiljö med ursprung från tidigt 1900-tal med fabrik, maskinhus, arbetarbostäder med ekonomi-byggnader, sågverk, torvmossar och smalspårig torv-bana med lok och vagnar.

I hela 90 år togs det upp torv på mossarna öster om fabriken.

Fabriken och torvbanan är fortfarande i funktionsdugligt skick. Torv rivs och pressas i fabriken och på torvbanan kan besökare åka till de forna torvtäkterna ute på mossen.

tågvagn

Ett varmt tack till säsongens alla besökare. Nu väntar underhållsarbeten både på spår, lok och byggnader. Är du intresserad att hjälpa till så är du välkommen på våra arbetsdagar. Ring Karl-Hugo för mer information, 0705163039.

Välkomna 2018!

 

 

Senast uppdaterad 20180304