logga

Temadag på Ryttaren den 10 april 2010 ...

Vi har gjort ett försök med något vi kallar temadag för att locka nytt folk till arbetsdagarna och vi var drygt 20 personer.
Ett arbetslag ägnade tiden åt Bläckhornet, ett var på spåret och ett arbetslag reparerade skärmtaket/perrongen som rasat av snötyngden denna extrema snövinter.

Karin Hartelius ordnade med frukost och Moniqa Gustavsson ordnade en Luffarlunch.
Det blev en trevlig dag som förenade nytta med nöje ....