Torstemåla torvmuseum

Ryttaren har fått en efterföljare. Det är Torstamåla torvströfabrik i Emmaboda kommun som blivit museum.
Söndagen den 27 augusti skedde första visningen av fabriken. Museet skall drivas som ett arbetande
museum som visar hela produktionskedjan från brytning av torv till färdig torvbal. De har fått länsstyrelsens
tillstånd att årligen bryta 300 kubikmeter torv. Museet kommer med bidrag från länsstyrelsen, kommunen
och hembygdsföreningen att rusta upp torvbanan, loket, vagnarna och fabriken. De kommer också att
genomföra ett antal visningar varje år.

Kontaktperson är Örjan Hjort-Ragnarsson 0481-30266.