Vålers torvmuseum ...

Besök ett fantastiskt museum!

Museet är det enda i Norden som visar torvens alla användningsområden. Torvbruksmuseet i Våler är en rekonstruktion av den gamla norska torvskolan i Våler. Torvskolan utbildade en gång i tiden torvförmän och torv-arbetare för både strö- och bränntorvsproduktion. Man lärde också ut tekniken att framställa torvgas. Torv-ströfabriken och det moderna presshuset är nybyggt men en del byggnader, bl.a. lärosal och elevhem, har flyttats från den gamla platsen för torvskolan.

Museet är en komplett utställning där många olika användningsområden för torv visas. Strö och bränntorv givetvis men också torvens användning till kläder, isolering i järnvägsbankar, trädgårdsodling, mm. mm.

Museet ägs av en stiftelse där museets föreståndare, Ole Lie, är en oerhört drivande kraft. Ole Lie var tidigare chef för torvskolan och har också verkat som sammanhållande kraft för de norska torvproducenterna.

Om ni har vägarna förbi Våler så missa inte denna pärla!  Våler är beläget 20 kilometer söder
om Elverum.