Bilder från Vapos torvmuseum Aitoneva i Kihniö. Bilderna är tagna 2004 i samband med en resa ordnad av TFC. Dessa imponerande pjäser är i huvudsak maskiner för energitorvsupptagning. Flertalet ryska sådana.

Bilderna visar också museilokalen och den modell som tillverkats för att på ett pedagogiskt sätt åskådliggöra torvupptagningen. Det är många skolklasser som besöker museet