Karta över mossen med blå markering

Röd + blå markering visar banans största samtidiga utbredning ( 1951 - 1985).
Blå markering visar banans utbyggnad till Ekelundsmossen och Ljunghemsmossen 1950 - 1951.
Grön markering visar sträckningen över den mosse som först öppnades 1906. På denna
bandel användes hästar som dragare 1906 - 1913 samt under krigsåren.
Banvallen är här delvis förstärkt med grus för att tåla nötningen från 
hästarna.