logga

Kartor över Torvbanan ...

Bilder

klickbild till större karta

klickbild till större karta

Våren 1906 inleddes byggandet av Ryttarens torvströfabrik. Anläggandet av en torvbana
från fabriken till Ryttarens mosse påbörjades samtidigt.

Den 7 maj 1906 beställdes från AB Wilhelm Sonesson & Co 4100 m transportabel räls,
5 klätterväxlar, 24 hjulsatser med dubbelflänsade hjul samt en dressin.

Spåret byggdes från fabriken 400 m i nordostlig riktning till en växel där spåret grenade sig
för att sedan löpa i två parallella spår med ett inbördes avstånd av 500 meter över den norra
delen av mossen.

Spårsystemet utökades därefter successivt för att så småningom täcka även södra delen av
mossen. 1947 gjordes en omfattande revision av torvbanans stamlinje. Nya sliprar lades och
5-kilosrälsen byttes mot 7-kilos. Samtidigt revs en av de norra linjerna på Ryttarens mosse upp.

1953-54 utökades spårsystemet ytterligare genom byggandet av torvbanor till Ljunghems-
och Ekelunds-mossarna. Spårsystemet fick nu sin största samtidiga utbredning, 10,5 kilometer.
Efter Hasselfors övertagande av anläggningen 1964 genomfördes återigen en omfattande
upprustning av banan.

1985 revs banan till Ekelundsmossen samt den kvarvarande norra linjen upp. Hösten 1996 
påbörjades rivningen av Ljunghemsbanan.  2 km närmast mossen hann rivas upp innan
rivningen stoppades.

Idag återstår drygt 3 km av banan. Sträckan är i relativt gott skick och kan trafikeras i sin helhet.

Upp

Torvbanebilder ...

 

 

Torvbanan vid Ryttaren slutar utanför torrdasset vid oljeboden. Spåret till höger går mot verkstaden i fd träullsfabriken.

Från fabriken mot mossarna

Från Guddarpsväxeln mot fabriken
Från Guddarpsväxeln mot mossarna
Strax efter kurvan efter Guddarpsväxeln
Strax efter Luffarbaracken mot Neremossen
Från vändplatsen mot fabriken
Från vändplatsen mot Ljunghemsmossen
Manskapsvagnen står längst ut på den del av banan vi trafikerar. Spåret sträcker sig ytterligare 1,5 km mot Ljunghemsmossen

 

"Tåget på väg hem till Ryttaren från en vända till torvmossen. Idag är det besökare som sitter i de gamla torv vagnarna. Tidigare var det torven som fraktades hem till fabriken för att där bli torvströ, och som sedan pressades i balar".

Porlaloket

En tur på torvbanan 2007

Porlaloket

Här tar spåret slut

Sidans topp