Häng med

ut på mossen,

hör om livet som luffare, arbetare och spana i den gamla fabriken!

Guidade turer

Guidade visningar

Åk med torvtåget ut på mossen och hör om livet runt fabriken. Här får du uppleva en av Sveriges största fabriker för torvströtillverkning, som sedan 2012 är ett byggnadsminne.

 

Datum för visningar 2022:

9 - 10/7 

16 - 17/7 

23 - 24/7

30 - 31/7

6 - 7/8

Visningen startar kl 15:00


3 september torvens dag

Visningar hela dagen mellan 10.00-15.00
Ryttarens historia

Ryttarens torvströfabrik grundades 1906 av Nils Hartelius på Grimstorp  för att utvinna den synnerligt goda förekomsten av torv på Ryttarens mosse. 


Den torvströ som framställdes användes främst som strö i djurstallar men även till torrklosetter samt för emballering av frukt.


Fabriken var officielt i bruk fram till 1998,

då i Hasselfors regi.

Bevara och levandegöra

Vi arbetar för att bevara, levandegöra och utveckla Ryttarens torvströfabrik.  Varannan lördag (jämna veckor) kl 10-14.00 
arrangerar vi arbetsdagar.  Vad vi gör är helt beroende av säsong och väder men vi välkomnar alla som vill vara med att delta. 


Stöd vårt arbete och bli medlem!

 

Enskild person 100 kr/år, familj 200 kr/år

(Kom ihåg att ange namn och adress.)

MOSSEN

För ungefär 12 000 år sedan startade tillväxten av mossar. På Ryttarens mossar kan du, förutom att åka tåg och få en guidad tur även vandra i lederna som går igenom markerna. 

COVID-19


Med anledning av spridningen av Coronaviruset Covid-19 följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Vi värnar om våra besökares & medarbetares hälsa och välmående. Tillsammans hjälps vi åt att stoppa smittspridningen!