Aktuella arbeten

 

 

Sedan några år tillbaka pågår förberedelserna för att återuppbygga spånskjulet som föll ihop under snömassorna 2012.

Under hösten 2018 påbörjades renoveringen av Ryttarens handelsbod. Renoveringen beräknas pågå under hela 2019.

Ett ständigt pågående men nödvändigt arbete är upprustningen av torvbanan. Sliperbyte, grusning, slyröjning och gräsklippning av banvallen mm står på schemat.

Underhåll av lok och vagnar är ett arbete som pågår under större delen av året. Den omfattande trafiken på torvbanan med besökare på våra visningar sätter sina spår. Lok och vagnar måste hållas i bra skick för våra besökares och personalens säkerhet.

 

Genomförda arbeten

1999  2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2015