Pågående arbeten

Färdiga arbeten

1999  2000  2001 2002 2003 2004 2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015

 

Under våren 2016 måste rampen repareras. Våren 2015 blev den påkörd vid två tillfällen. Arbetet har inte påbörjats ännu.